ติดตามชมภาพผลงาน NK โต๊ะจีนได้ที่

http://www.facebook.com/NKtohjeen